Meest gestelde vragen (F.A.Q.)


Meest gestelde vragen over Speaking Circles.
Klik hieronder op een vraag en het antwoord verschijnt direct in beeld.

1. Waarom deelnemen aan Speaking Circles ?
2. Waarom worden de Speaking Circles ook wel het wondermiddel tegen plankenkoorts genoemd?
3. Wat zijn de resultaten voor beginnende sprekers ?
4. Wat zijn de voordelen van Speaking Circles voor ervaren sprekers ?
5. Wat is het voordeel als ik géén spreker ben ?
6. Waarom worden het ook wel ‘Transformational’ Speaking Circles genoemd ?
7. En hoe zit het met luisteren ?
8. Waarom blijven mensen terugkomen ?
9. Wie nemen deel aan de Circles ?
10. Hoe ervaren zijn de deelnemers ?
11. Wat gebeurt er o.a. tijdens een Speaking Circle ?
12. Hoe kun je iets leren zonder kritische feedback ?
13. Waarom wordt er zoveel gelachen ?
14. Hoe kan iemand het gevoel vermijden te moeten wedijveren met andere sprekers?
15. Hoe bereid ik mij op een Speaking Circle voor ?
16. Kun je je optreden ‘polijsten’ ?
17. Waarin onderscheiden Speaking Circles zich van andere programma’s?
18. Hoe vaak moet je aan Speaking Circles deelnemen ?

 

 

 

 .

 .

 .

 .

.

.
.
.
.
1. Waarom deelnemen aan Speaking Circles ?
De meeste deelnemers zien de voordelen van de Speaking Circles door de veranderingen die zij hebben  kunnen waarnemen bij vrienden of collega’s of hebben een indrukwekkende presentatie bijgewoond die hun interesse opwekt.
Meestal is het motief:
1. comfortabeler en effectiever te kunnen communiceren met groepen, presentatie-motivatie of om, als ervaren spreker, meer power en authenticiteit in presentaties te kunnen leggen.
2. voor persoonlijke ontwikkeling en transformatie.
3. de wens om beter te kunnen communiceren en relaties op te kunnen bouwen met anderen..
.
.
.
2. Waarom worden de Speaking Circles ook wel het wondermiddel tegen plankenkoorts genoemd ?

Opgewonden nervositeit om voor groepen te moeten optreden is een gezond verschijnsel. Dit verschijnsel kan verborgen worden door techniek en zorgvuldige voorbereiding. Door zo te acteren sluit  je een authentieke verbinding met je toehoorders bij voorbaat uit. De enige manier om plankenkoorts te  overwinnen, voor eens en voor altijd, is door voor een stimulerende groep toehoorders te staan en de  angst te voelen en wellicht er over te willen spreken.

.
.
.
.
3. Wat zijn de resultaten voor beginnende sprekers ?

In Speaking Circles beoefenen we een nieuwe, ondersteunende benadering om in het middelpunt van de  belangstelling te kunnen gaan staan. Zodanig dat alle druk die nodig is om te kunnen presteren wordt  weggenomen. Als resultaat van een Circle verandert de deelnemer zijn of haar visie op ‘spreken in het  openbaar’. Het perspectief verandert van ‘onmogelijk’ naar ‘zeer wel mogelijk’. Of van ‘mogelijk’ naar  ‘met plezier’. De deelnemers bewegen zich door het gehele scala van onzekerheid tot en met de ontdekking van het met plezier ontvangen van erkenning door de toehoorders. Het wordt even  gemakkelijk om met een groep te communiceren als met een goede vriend.

.
.
.
.
4. Wat zijn de voordelen van Speaking Circles voor ervaren sprekers ?

Ervaren sprekers gaan natuurlijker spreken. Met meer gemak, duidelijkheid, authenticiteit en kracht. Het effect is meesterlijke, magnetische communicatie. Als we helemaal onszelf zijn maken we indruk en inspireren en motiveren we anderen.

.
.
.
.
5. Wat is het voordeel als ik géén spreker ben ?

Speaking Circles voorzien in een veilige plaats om gezien, gehoord en geaccepteerd te worden zoals je bent. Onze ervaring is dat de meeste deelnemers hun gevoel voor eigenwaarde en zelfvertrouwen vergroten. Een ander voordeel is de kans te kunnen oefenen met het ontvangen van waardering en  ondersteuning. Het is opvallend hoe moeilijk het voor velen is om te worden gezien, te worden  gewaardeerd en complimenten of applaus te ontvangen. Door de Speaking Circles voelen de deelnemers zich niet alleen op hun gemak door het ontvangen van voedzame waardering en applaus, zij gaan ervan  genieten, bijna om vragen !

.
.
..
..
6. Waarom worden het ook wel ‘Transformational’ Speaking Circles genoemd ?

Als we volledig gezien en gehoord én geaccepteerd worden zoals we zijn, gaan we ons met meer kracht  verbinden met de mensen om ons heen. Als we onze unieke ‘stem’ ontdekken, maakt ons  uitdrukkingsvermogen een originele impact en ervaren we een unieke doorbraak in zelfvertrouwen en  effectiviteit. Als we stiltes toestaan komt de innerlijke wijsheid vanzelf. Onze zelfexpressie wordt gevuld met passie, creativiteit en spontaniteit.

.
.
.
.
7. En hoe zit het met luisteren ?

Anders luisteren is de basis voor anders spreken. Als je met ontspannen aandacht kunt luisteren en de  enige doelstelling is dat je alleen maar waardering wilt geven, verandert je manier van luisteren. Je begint anderen anders te zien en te horen, zonder de gebruikelijke vooroordelen. Als je aandachtig  luistert met een positieve instelling en volledige beschikbaarheid, maak je wezenlijk contact. Als je zowel  naar de stiltes als naar de woorden luistert, sta je anderen toe de eigen authentieke aanwezigheid te vinden en te delen. Te leren luisteren maakt je meer beschikbaar voor anderen, helpt je om je tempo te verlagen en betere relaties te onderhouden.

.
.
.
.
8. Waarom blijven mensen terugkomen ?

Na een snelle tocht dwars door de blokkades van een volledige en spontane zelfexpressie ten overstaan  van een ondersteunende groep komen deelnemers terug voor hun plezier en entertainment of om hun  natuurlijke stijl verder te ontwikkelen. Veel deelnemers vinden dat regelmatige deelname aan Speaking  Circles hun spontaniteit en effectiviteit ten overstaan van andere groepen ten goede komt.

.
.
.
.
9. Wie nemen deel aan de Circles ?

Iedereen die volledig gezien en gehoord wil worden, iedereen die zichzelf beschouwt als authentieke vertegenwoordiger van de veranderingen om ons heen, mensen in beweging, mensen met plankenkoorts, Sprekers die zich willen verbeteren, Docenten, Hoogleraren, Ambtenaren, Verkopers, Verlegen mensen  (hebben veel te vertellen), Personeels-functionarissen, Bedrijfsopleiders, Managers, Trainers met  plankenkoorts, Restaurateurs, Advocaten, Professionele sprekers, Zakenlieden, Therapeuten,  Kunstenaars, Opvoeders, Verhalenvertellers, Schrijvers, Makelaars, Coaches, Directeuren, Accountants, Maatschappelijk werkers, Assuradeuren, Medici, Winkelmedewerkers, Studenten,  huisvrouwen en huismannen, vul maar in…… ofwel bijna iedereen. Wil je weten uit welke bedrijven deelnemers zoal komen, klik dan hier.


.
.
.
.
10. Hoe ervaren zijn de deelnemers ?

In een Speaking Circle kan een professionele spreker gezeten zijn naast een angstige nieuwkomer die zijn hele leven heeft vermeden om in het openbaar te moeten spreken. Binnen de Speaking Circle kan de  professionele spreker, die wellicht moeite heeft met een oude gewoonte om ‘te gelikt’ te willen zijn,  misschien meer leren van de originaliteit van de nieuwkomer dan vice-versa.

.
.
.
.
11. Wat gebeurt er o.a. tijdens een Speaking Circle ?

Een Speaking Circle is een veilige, ondersteunende groep, meestal bestaande uit max10 deelnemers, aan  wie een vernieuwende, natuurlijke benadering van spreken in het openbaar wordt geboden: jezelf te  kunnen zijn in een positieve en krachtgevende omgeving. De facilitator opent met een paar minuten om  ‘de toon te zetten’ en de aard van werken te bespreken. De richtlijnen voor absolute veiligheid worden gegeven en vragen beantwoord. Iedereen krijgt twee minuten de kans voor de groep te staan om in het  centrum van de aandacht te staan en zich ‘in te voelen’. Dit zal in stilte  gebeuren om zich te kunnen  onderdompelen in de ‘support’ van de groep, wellicht met meer behoefte om te zwijgen dan zich te willen uiten. Hierna krijg je rondes van verschillende tijdsduur om elk gewenst thema te bespreken of te  zwijgen, met altijd de prioriteit om het ‘luisteren te kunnen ontvangen’. Veelal worden er ook een-op-een oefeningen gedaan.

.
.
.
.
12. Hoe kun je iets leren zonder kritische feedback ?

‘Advies’, ‘goedbedoelde kritiek’ en ‘de eerlijke waarheid’ zijn ‘dodelijke wapens ’ die creativiteit al om  zeep helpen in haar kwetsbare fase. Deelnemers aan Speaking Circles maken een explosieve groei door  in effectieve zelf-expressie wanneer zij een genereuze hoeveelheid waardering ontvangen voor de  positieve emotionele impact die zij op de andere deelnemers hebben. Wij hebben ontdekt dat wanneer  schaamte wordt geëlimineerd uit het leerproces, de vooruitgang snel en plezierig is.

.
.
.
.
13. Waarom wordt er zoveel gelachen ?

Gezonde, natuurlijke humor komt voort uit onze eigen menselijkheid, onze eigen zwakheden, onder druk  van relaties, de paradoxale stem van onze gedachten. Het vrolijke geheim van de menselijke natuur is dat  niemand het voor elkaar heeft, en toch pretendeert iedereen het voor elkaar te hebben. Lichtjes en met  humor vasthouden aan deze universele waarheid biedt ons de mogelijkheid om vriendelijk te lachen om  onze eigen pretenties en die van anderen. Dit is de delicate oorsprong van ons gevoel voor humor die  floreert in de Speaking Circles en ons toestaat ongeforceerd te lachen, hoewel we niet meer waarde  hechten aan lachen dan aan tranen.

.
.
.
.
14. Hoe kan iemand het gevoel vermijden te moeten wedijveren met andere sprekers ?

Tijdens een Circle hebben we nog nooit gezegd: ‘Dat is moeilijk om na te doen’, want we hebben geleerd dat wanneer een groep een spreker waardeert omdat hij of zij zo ‘echt’ is, zij de volgende sprekers des te meer zal waarderen omdat zij precies zijn die zij zijn.

.
.
.
.
15. Hoe bereid ik mij op een Speaking Circle voor ?

Kom zoals je bent. Bereid niets voor. Sommige vaste deelnemers hebben een idee over wat zij zouden  kunnen behandelen, maar vaak verandert het onderwerp door wat zij horen of voelen als de Circle  voortgaat. Het is belangrijk dat nieuwkomers niets plannen, maar zichzelf toestaan stil te zijn totdat hem  of haar iets te binnen valt. Wij noemen dat ‘spreken vanuit de stilte’, weer een uitdrukking die niet veel  indruk maakt totdat je het zelf ervaart.

.
.
.
.
16. Kun je je optreden ‘polijsten’ ?

Door je authentieke ‘stem’ terug te vinden en te ontwikkelen verhoog je je impact op groepen door je optreden juist niet te willen polijsten.

.
.
.
.
17. Waarin onderscheiden Speaking Circles® zich van andere programma’s ?

Er bestaat geen negatieve of kritische feedback in Speaking Circles. Evenmin is er een agenda om aan te  voldoen, of is er enige techniek voorgeprogrammeerd. Speaking Circles (waar we beweren ‘de beste  techniek is geen techniek’) zijn gebaseerd op de relatie met de toehoorders, terwijl gesprekstechniek en  inhoud voorop staan in de al langer bestaande programma’s.


.
.
.
.
18. Hoe vaak moet je aan Speaking Circles deelnemen ?

Daar is niet één antwoord op te geven dat voor iedereen van toepassing is. Dit is ook afhankelijk van de leerstijl en veranderingsmogelijkheden die iemand heeft en tevens van de persoonlijke doelstelling. Als het uitsluitend gaat om bijv. ongemak/angst bij spreken in het openbaar te kunnen hanteren, kan het best zijn dat één of twee workshops voldoende is om in de praktijk verder te kunnen. De weg naar “totale vrijheid en jezelf zijn in elk contact met anderen” kan voor de ene persoon één workshop betekenen en voor een ander een aantal workshops. Wat wel voor iedereen helder is gebleken: na een eerste ervaring kan vrijwel iedereen zelf heel goed beoordelen of hij/zij meer behoefte heeft om deel te nemen. Speaking Circles kan ook gebruikt worden voor een persoonlijke ontwikkelingsweg. Zie ook vraag 8.

.

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .